EMDR therapie


Wat is EMDR?

EMDR staat voor 'Eye Movement Desensitization and Reprocessing' en is een volwaardige en effectieve psychotherapeutische behandelmethode die wordt toegepast voor het verwerken van nare herinneringen. Letterlijk vertaald betekent het: 'door oogbeweging minder gevoelig maken en verwerken'. Het brein en je stress-systeem worden geholpen om de stressreactie op de herinnering los te laten waardoor het gevoel én de herinnering vervagen. 

Trauma?

Iedere gebeurtenis die een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Het kunnen kleine gebeurtenissen zijn of grote: hoe iemand iets beleeft bepaalt of het een trauma is. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en/of de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die (voor jouw brein) lijken op de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terug brengen of andere reactiepatronen (o.a. emoties) activeren, inclusief de lichamelijke reacties van het moment tijdens en na de gebeurtenis.

Behandelmethode

Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met snelle beurtelings links en rechts stimulaties via visuele-, auditieve – en kinesthetische (gevoelde) stimulatie. Deze stimulatie zorgt ervoor dat het brein als het ware in de war wordt gebracht, waarmee de gestagneerde of geblokkeerde verwerking alsnog kan plaatsvinden.

In de behandelingen pas ik EMDR (natuurlijk alleen in overleg) toe, gericht op eventuele specifieke nare traumatische herinneringen, maar ook op de opgeslagen 'lichamelijke herinneringen' als we die in de behandeling tegenkomen.