Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en voor ons als praktijk een wettelijke plicht (WGBO/AVG) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Voor iedere haptotherapeut geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De behandelaar is gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zullen wij u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

  • NAW-gegevens verzekerde

  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde

  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)

  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie

  • Kosten van de behandeling

Uw dossier is een online systeem, voldoet aan de wet AVG en is beveiligd met een tweetraps-verificatie.

Mailwisseling over het maken van afspraken en versturen van facturen worden meteen na versturen verwijderd.

Soms worden afspraken via Whatsapp gemaakt. Het kan zijn dat uw telefoonnummer in onze telefoon is opgeslagen. De telefoon is beschermd met een persoonlijke inlogcode. Na afronding van de behandeling wordt uw nummer uit de telefoon verwijderd.

Klachtrecht en beroepscode

Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit uiteraard altijd met uw therapeut bespreken. Uw klachtrecht is verder geregeld door de beroepsvereniging NFG, deze klachtenregeling vindt u hier.