Haptotherapie

Haptotherapie is een therapie die geschikt is voor mensen die zoekend zijn in het contact met hun gevoelsleven. Die vooral vanuit hun denken leven, veel bezig zijn met wat ze allemaal moeten, of hoe ze vinden dat ze moeten zijn. Zo kan iemand vervreemd zijn geraakt van wie hij in wezen is. Dat kan op allerlei gebied tot uitdrukking komen: op het werk, in relaties, het gezin, in de gezondheid, in spanningsklachten, depressiviteit, angst. Maar ook in het gevoel van: wie ben ik en wat wil ik eigenlijk en in vragen rondom de zin van het leven.

Wat doet een haptotherapeut

Een haptotherapeut begeleidt zijn cliënt om weer contact te krijgen met het hele basale voelen, dat primair lijfelijk is en waarmee een mens heel direct gevoelsmatig reageert op een aanraking van iemand met aandacht. Zo wordt het vermogen om in het moment te leven, te voelen wat al dan niet goed is aangesproken. De haptotherapeut biedt affectieve, persoonsgerichte aandacht en bevestiging - vaak met aanraking, ook met woorden, altijd met betrokkenheid. Zo groeit de cliënt in de loop van de therapie in een basaal zelfvertrouwen: dat hij mag zijn wie hij is, en dat hij in de basis goed is. Hij kent zichzelf en zijn gevoelsreacties beter, kan beter zijn grenzen bewaken waar nodig, en waar dat kan zich meer openen in contact. Hij laat meer zien wie hij in wezen is en wat hem bezighoudt.

Hoe werkt een haptotherapeut

De haptotherapeut brengt zijn cliënt in contact met diens eigen voelende vermogen. Hij doet dat meestal in gesprek, maar ook via directe aanraking, waarbij de cliënt - deels ontkleed, want voelen doe je het meest direct met je huid - op een behandelbank zit of ligt. Het betreft een affectief aandachtige aanraking. Hierbij staat respect voor de mogelijkheden en grenzen van de cliënt voorop: soms is het nodig om eerst een periode gekleed te werken.

Daarnaast kan de therapeut ervaringsgerichte situaties aanbieden, in een vorm die aan de cliënt laat voelen wat er in hem gebeurt. Zo’n ervaring wordt altijd verbonden aan een thema waar de cliënt mee worstelt. Zo worden er ervaringsgerichte situaties aangeboden die voor de cliënt voelbaar maken hoe hij reageert op afstand en nabijheid, en wat hij doet als een ander hem te na komt. Of hoe hij zijn eenzaamheid in stand houdt.

Tasten, voelen en gevoel

De tast - naar buiten maar ook naar binnen - is in die zin het aangrijppunt om de cliënt bewust te maken van zijn contactuele vermogens: zijn mogelijkheden zich in contact gevoelsmatig uit te breiden naar de ander of terug te trekken in zichzelf. Het werken via de tast biedt mogelijkheden om de cliënt te begeleiden naar een open zijnswijze, zowel naar zichzelf als naar de buitenwereld. Om zo weer in balans te komen.

Bovenstaande tekst is overgenomen uit Gevoel voor Leven, 2007 (ISBN 978-90-79166-01-5)